Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Các dịch vụ trực tuyến
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
23
8868059

Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

05/08/2022 08:01 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 20/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có Quyết định số 1456/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó mục tiêu của Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là:

Đến năm 2025 “Đảm bảo quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh; chất lượng đào tạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nâng cao, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35% trở lên”.

Đến năm 2030 “Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề; chủ động tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc gia; tiếp cận trình độ các nước ASEAN, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 45%”.

Tầm nhìn đến năm 2045 “Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của thị trường lao động; có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số lĩnh vực, ngành nghề đào tạo; Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, Trường Cao đẳng Vĩnh Long trở thành trường chất lượng cao, đào tạo đa ngành đa nghề, trong đó có các ngành nghề đạt trình độ các nước ASEAN”.

Theo đó, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đưa ra của Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh: (1) Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; (2) Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (3) về chương trình, giáo trình; (4) về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo; (5) về kỹ năng nghề quốc gia; (6) về kiểm định và quản trị chất lượng giáo dục nghề nghiệp; (7) về khoa học, công nghệ; (8) về liên kết, hợp tác phát triển; (9) về giáo dục, tuyên truyền; (10) về hợp tác quốc tế; (11) về huy động và phân bổ vốn đầu tư; (12) về mô hình quản lý, phương thức hoạt động./.

                                                                                Phòng QL GDNN

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết