Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Các dịch vụ trực tuyến
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
7
8897435

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

28/06/2020 10:10 GMT+7
In bài Gửi bài viết

1.JPG

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận 1 cửa nơi nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long (Số 42, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, thì công chức viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) giải quyết TTHC  trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ không quá 01 lần.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ Bộ phần 1 cửa nơi nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và xã hội sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng văn bản (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) gửi đường bưu điện hoặc gửi qua email cho người nộp biết.

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ Bộ phận 1 cửa nơi nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và xã hội gửi qua đường bưu điện phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) để thông báo cho người nộp biết hoàn chỉnh hồ sơ để bổ sung không quá 01 lần.

Bước 3: Các tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận 1 cửa nơi nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Long (Số 42, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Phiếu tiếp nhận hồ sơ (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với trường hợp nộp qua đường bưu chính).

- Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

- Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Doanh nghiệp xây dựng bản thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (số 42, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long.  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời gian thực hiên: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể (theo quy định tại điều 19 Nghị định 05/2015-CP)

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện: không.

f) Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật Lao động năm 2012,

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết