Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
32
7629943

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2022

28/04/2022 02:58 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của ngành Công Thương

* Về lĩnh vực Công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 năm 2022 ước tính tăng 2,75% so tháng trước, trong đó: ngành khai khoáng ước tính tăng 4,34%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tăng 2,31%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng…ước tính tăng 11,11%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tính tăng 6,59%.

Lũy kế chỉ số toàn ngành công nghiệp 4 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 10,90% so cùng kỳ năm 2021, trong đó: ngành khai khoáng ước tính tăng 31,02%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tăng 11,22%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng…ước tính tăng 11,97%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tính giảm 1,81%.

Một số ngành công nghiệp có mức sản xuất trong 4 tháng đầu năm 2022 tăng khá so cùng kỳ năm 2021 như: sản xuất trang phục tăng 88%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 50,58%; thoát nước và xử lý nước thải tăng 42,22%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 28,35%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 15,87%; sản xuất đồ uống tăng 15,65%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 14,69%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 13,86%; sản xuất, truyền tải và phân phối điện tăng 12,58% v.v...

Tháng 4 năm 2022, có 09 doanh nghiệp công nghiệp quy mô nhỏ giải thể. Lũy kế 04 tháng đầu năm 2022 có 27 doanh nghiệp công nghiệp quy mô nhỏ giải thể. Trong tháng, có 09 doanh nghiệp công nghiệp đăng ký kinh doanh mới với nhu cầu sử dụng khoảng 450 lao động. Lũy kế 04 tháng đầu năm 2022 có 29 doanh nghiệp công nghiệp đăng ký kinh doanh mới. Nâng tổng số 688 doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Về lĩnh vực Thương mại

Kinh doanh nội thương

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 năm 2022 ước tính 5.897,84 tỷ đồng, tăng 3,85% so tháng trước (trong đó: bán lẻ hàng hóa tăng 1,77%; lưu trú, ăn uống tăng 9,53%; du lịch tăng 22,19% và dịch vụ khác tăng 11,87%).

Lũy kế tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 4 tháng đầu năm 2022 ước tính 23.287,16 tỷ đồng, đạt 38,81% so kế hoạch năm 2022, tăng 12,28% so cùng kỳ năm 2021 (trong đó: bán lẻ hàng hóa tăng 13,06%; lưu trú, ăn uống tăng 11,96%; du lịch tăng 0,72% và dịch vụ khác tăng 7,47%).

Xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 năm 2022 ước tính 65,54 triệu USD, giảm 8,36% so tháng trước, tăng 12,41% so cùng kỳ năm 2021. Các mặt hàng xuất khẩu giảm so tháng trước như: hàng dệt may giảm 12,15%; hàng thủ công mỹ nghệ giảm 11,62%; giày các loại giảm 5,02%; hàng khác giảm 18,64%. Mặt hàng nông sản chế biến khác tăng 4,46%.

Lũy kế kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2022 ước tính 241,02 triệu USD, đạt 38,26% so kế hoạch năm 2022, tăng 27,61% so cùng kỳ năm 2021. Các mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh so cùng kỳ năm 2021 như: nông sản chế biến khác gấp 2,12 lần so cùng kỳ năm 2021; hàng dệt may tăng 71,77%; hàng thủ công mỹ nghệ tăng 43,43%; giày các loại tăng 7,08%; hàng khác gấp 2,43 lần so cùng kỳ năm 2021.

 Nhập khẩu

Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 năm 2022 ước tính 27,34 triệu USD, tăng 0,1% so tháng trước. Các mặt hàng nhập khẩu tăng so tháng trước như: thức ăn gia súc và phụ liệu chế biến tăng 53,40%; lúa mỳ tăng 2,75%; hàng khác tăng 5,70%. Các mặt hàng nhập khẩu giảm so tháng trước như: máy móc thiết bị giảm 6,91%; nguyên liệu, tân dược giảm 3,42%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày giảm 1,29%.

Lũy kế kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2022 ước tính 92,89 triệu USD, đạt 37,15% so kế hoạch năm 2022, tăng 7,86% so cùng kỳ năm 2021. Các mặt hàng nhập khẩu tăng so cùng kỳ năm 2021 như: máy móc thiết bị gấp 5,15 lần so cùng kỳ năm 2021; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 3,44%; hàng khác tăng 0,65%. Các mặt hàng nhập khẩu giảm so cùng kỳ năm 2021 như: thức ăn gia súc và phụ liệu chế biến giảm 77,70%; lúa mỳ giảm 56,39%; nguyên liệu, tân dược giảm 27,90%.

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết