Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
20
7629443

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển, sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

21/04/2022 01:39 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 21/4/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết Kế hoạch số 27/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển, sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

           Mục đích của kế hoạch là: 

          - Đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số là giải pháp để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
          - Sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch (sau đây gọi tắt là nền tảng số hoặc nền tảng) cung cấp đầy đủ thông tin và trải nghiệm trực tuyến cho khách du lịch trước khi thực hiện chuyến đi và trong khi thực hiện chuyến đi theo thời gian thực, giúp tối ưu hóa quản lý và phát triển du lịch dựa trên dữ liệu số, làm nền tảng đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số du lịch của tỉnh.

           Yêu cầu của kế hoạch là:

          - Cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ, giải pháp và triển khai có hiệu quả nền tảng số tại Quyết định số 381/QĐ-BTTTT, ngày 28/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

          - Xác định các nội dung, nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, địa phương trong việc nghiên cứu, đề xuất tổ chức triển khai áp dụng, sử dụng nền tảng số để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

           - Số hóa dữ liệu ngành du lịch, cập nhật thường xuyên thông tin, dữ liệu số về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, thị trường du lịch theo thời gian thực; Thu thập, chuẩn hóa, mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở, hình thành dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý cũng như cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng cường hoạt động quảng bá, truyền thông du lịch.

           - Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối, thay đổi trong hoạt động kinh doanh du lịch bằng giải pháp số nhằm tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí, gia tăng hiệu suất

           - Triển khai hệ sinh thái các giải pháp quản trị và kinh doanh du lịch; hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; mang lại trải nghiệm tốt, nhanh chóng, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dùng

          Nhiệm vụ của Kế hoạch là:

          1. Thúc đẩy sử dụng nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch để chuyển đổi số, phát triển kinh tế số du lịch

          2. Số hóa, mở dữ liệu, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu, hình thành kho dữ liệu số dùng chung giữa cơ quan quản lý và nền tảng số để thúc đẩy chuyển đổi số

          3. Tuyên truyền về nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch

          (Kế hoạch kèm theo)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết