Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
7
9191587

lấy ý kiến đóng góp đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch, gốm thuộc Đề án Di sản Đương Đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

20/04/2022 03:25 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Căn cứ nhiệm vụ được giao cho Sở Công Thương tại Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đề án di sản Đương đại Mang Thít.

Sở Công Thương xây dựng đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch, gốm thuộc Đề án Di sản Đương Đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Để nội dung dự thảo văn bản đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn, Sở Công Thương kính đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan và các sở, ban ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện Mang Thít nghiên cứu đóng góp dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch, gốm thuộc Đề án Di sản Đương Đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Sở Công Thương (số 2A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long) trước ngày 29/4/2022 để tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. Rất mong nhận được sự phối hợp của các tổ chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị

(Kèm dự thảo nghị quyết, tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động, Báo cáo thực trạng)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết