Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
107
96622671

Phát động hội thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu năm 2022”

20/07/2022 09:50 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu; tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp chủ động thích ứng, phòng ngừa, ứng phó thiên tai kịp thời, khắc phục hậu quả thiên tai... cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 07/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long tổ chức phát động hội thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu năm 2022”.

Theo đó, đối tượng tham dự hội thi là công chức, viên chức, người lao động thuộc các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; lực lượng đoàn viên thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thi bao gồm: các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai; Các kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai lớn, phức tạp để các cấp chính quyền cơ sở, người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, môi trường; Các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét,…

Về hình thức thi, các thí sinh sẽ tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến trên website: https://hoithi.vinhlong.gov.vn. Mỗi bài thi thực hiện trong 30 phút với 50 câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên từ bộ đề thi gồm 100 câu hỏi (các câu hỏi cung cấp cho thí sinh tham khảo trước khi thi). Sau khi các đơn vị đăng ký danh sách thí sinh tham gia hội thi, Ban Tổ chức cấp tài khoản để thực hiện bài thi.

Cách chấm điểm xếp hạng theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: Trong đó, Giải thưởng cá nhân: số lượng câu trả lời đúng, thời gian hoàn thành bài thi; Giải thưởng tập thể: số lượng thí sinh có câu trả lời đúng, số lượng thí sinh tham gia, thời gian trung bình thực hiện bài thi. (Thí sinh tham gia hội thi được cung cấp tài liệu tham khảo có liên quan để có bước chuẩn bị trước).

Thời gian dự thi dự kiến tổ chức trong tháng 8/2022.

Chi tiết kế hoạch tổ chức cuộc thi ti đây!

Hình ảnh liên kết