Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
279
93251977

Cập nhật cấp độ dịch của tỉnh Vĩnh Long đến ngày 14/01/2022

15/01/2022 11:49 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 14/01/2022, Sở Y tế Vĩnh Long thông báo cấp độ dịch của tỉnh Vĩnh Long theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế đến ngày 14/01/2022 như sau:

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0006.jpg

Hình ảnh liên kết