Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
41
5256553

Tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đề án khuyến công năm 2022

14/06/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 về việc phê duyệt Đề án khuyến công địa phương năm 2022.

Theo đó, khuyến công tỉnh Vĩnh Long năm 2022 sẽ tập trung vào thực hiện 10 đề án sau:

1- Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất cốm - Hộ kinh doanh lò cốm Xuân Phượng. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 56.250.000 đồng.

2- Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất trái cây chiên chân không - HTX Sầu Riêng Chánh An. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 195.750.000 đồng.

3- Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất trà đông trùng hạ thảo - Công ty TNHH MTV sinh học Phú Sĩ. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 109.000.000 đồng.

4- Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm từ khoai lang tím - Công ty TNHH bánh Nhật Ngọc. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 225.000.000 đồng.

5- Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất chả lụa, nem chua - Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chả lụa Sơn Lâm. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 225.000.000 đồng.

6- Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất tàu hủ ky - Hộ kinh doanh cơ sở Tàu Hủ Ky Thành Đạt. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 225.000.000 đồng.

 7- Đề án Hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói - Hộ kinh doanh tảo xoắn Mê Kông. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 34.500.000 đồng.

8- Đề án tuyên truyền về hoạt động, chính sách khuyến công. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 90.000.000 đồng.

9- Đề án Nâng cao năng lực quản lý và năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 20.000.000 đồng.

10- Đề án Tổ chức hội thảo/tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương là: 40.000.000 đồng.

Tổng kinh phí thực hiện đề án khuyến công: 3.755.750.000 đồng. Trong đó:

- Kinh phí khuyến công hỗ trợ: 1.220.500.000 đồng được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế được giao năm 2022.

- Phần kinh phí cơ sở, doanh nghiệp đối ứng: 2.535.250.000 đồng.

 Hồng Diễm (980/QĐ-UBND)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết