Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
26
5256573

Lãi suất cho vay Quỹ Hỗ khởi nghiệp bằng 60-85% lãi suất cho vay tín dụng

14/06/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long và các quy định về lãi suất cho vay; ngày 23/5/2022 UBND tỉnh đã có Quyết định số 981/QĐ-UBND Về việc ban hành mức lãi suất cho vay của Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Cho vay có tài sản đảm bảo: Mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng 75% lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam; mức lãi suất cho vay trung hạn bằng 60% lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam.

Cho vay không có tài sản đảm bảo: Mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng 85% lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam; mức lãi suất cho vay trung hạn bằng 70% lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam.

Lãi suất cho vay vốn của một dự án/phương án được xác định tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng và cố định trong suốt thời hạn vay.

Nguyễn Nguyên

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết