Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
30
5256591

Gần 2,7 tỷ đồng cho công tác khuyến công năm 2022

14/06/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về Khuyến công; ngày 22/3/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 560/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác khuyến công địa phương năm 2022.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là tập trung hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực sản xuất gắn với các nội dung của Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Vĩnh Long về chế biến nông sản, thực phẩm và đồ uống sử dụng nguyên liệu tại địa phương; công nghiệp dệt may và da giày; công nghiệp hóa chất, dược phẩm; công nghiệp bao bì đóng gói, công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ khác, bao gồm: Tổ chức 02 hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp. Hỗ trợ 07 cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Tư vấn, hỗ trợ 02 cơ sở công nghiệp nông thôn lập dự án đầu tư, marketing; thành lập doanh nghiệp; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói. Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Hỗ trợ 01 cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cấp, sửa chữa hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường. Nâng cao năng lực quản lý và năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.

Nôi dung thực hiện cụ thể:

- Tổ chức 02 cuộc Hội thảo, tập huấn nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn về nâng cao chất lượng sản phẩm, thiết  kế mẫu mã, bao bì và tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp thông qua các buổi hội thảo, tập huấn tuyên truyền về sản xuất sạch hơn với dự toán kinh phí 40 triệu đồng.

- Hỗ trợ 06 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng công nghệ mới, máy móc thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ 01 cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật đầu tư sản xuất sản phẩm mới hoặc công nghệ mới với dự toán kinh phí 2.260 triệu đồng.

- Hỗ trợ 02 cơ sở công nghiệp nông thôn hoạt động tư vấn liên doanh, liên kết trong sản xuất và kinh doanh, thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường với dự toán kinh phí 70 triệu đồng.

- Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; Xây dựng tài liệu tuyên truyền thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình; chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công; sản xuất sạch hơn trong công nghiệp với dự toán kinh phí 90 triệu đồng.

- Hỗ trợ 01 cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cấp, sửa chữa hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, đáp ứng các quy định về môi trường với dự toán kinh phí 200 triệu đồng.

- Tổ chức 02 cuộc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác khuyến công cho công chức viên chức tại phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng cấp huyện với dự toán kinh phí 20 triệu đồng.

Tổng kinh phí thực hiện 2.680 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2022 (Kinh phí thực hiện đề án khuyến công địa phương).

Nguyễn Nguyên

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết