Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
30
5256570

Xác nhận đăng ký thực hiện vận động mời gọi đầu tư của ông Nguyễn Kiên Cường

07/06/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ông Nguyễn Kiên Cường được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long xác nhận đăng ký thực hiện vận động mời gọi đầu tư dự án vào địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Tên dự án: Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn
2. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phú Thành và Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
3. Mục tiêu đầu tư: Khu Liên hợp trồng trọt; chế biến nông sản Mekong Vina
4. Diện tích: 100 ha
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng.

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết