Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
26
5020618

Yêu cầu báo cáo quý I/2022 về tình hình thực hiện dự án đầu tư

25/02/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Link công văn 369/SKHĐT-KT của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc yêu cầu báo cáo quý I/2022 về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết