Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
16
5020313

Đến năm 2025, xây dựng mới và cải tạo 465 km cầu, đường giao thông

23/02/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025, ngày 17/02/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 307/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể với mục tiêu tổng quát là: Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và lộ trình phù hợp, góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh và bền vững. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gắn với tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, có khả năng kết nối đồng bộ trong và ngoài tỉnh, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch có các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 trên các lĩnh vực:

Hạ tầng giao thông: Cầu, đường giao thông xây dựng mới và cải tạo 465 km, trong đó: Đường đô thị 34 km; Đường giao thông nông thôn 223 km; Đường huyện 65 km; Đường tỉnh 106 km. Số bến xe được xây dựng mới 01 bến. Có 85% xã đạt tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn:            

- Thủy lợi: Đê bao xây mới, nâng cấp, sửa chữa 132 km; kè xây mới, nâng cấp, sửa chữa 11 km; 95% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được khép kín thủy lợi, chủ động tưới tiêu; 100% xã đạt tiêu chí về thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới.

- Nước sạch nông thôn: Nâng cấp, mở rộng 358 km tuyến ống các trạm cấp nước sạch nông thôn; trong đó phát triển mới 214 km, công suất tăng thêm 18.600 m3/ngày.đêm, năng lực đáp ứng tăng thêm 6.750 hộ. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung 95%.

Hạ tầng năng lượng: Cải tạo và phát triển mới mạng lưới điện 548 km; dung lượng trạm biến áp tăng thêm 60 MVA; công suất năng lượng mới, năng lượng tái tạo tăng thêm 100 MWp; tỷ lệ hộ dân có điện kế chính 99,5%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới 100%.

Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông: 100% cán bộ, công chức văn phòng có máy tính làm việc cấp xã; 50% hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Hạ tầng đô thị: Tỷ lệ quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu đô thị (tỷ lệ 1/2000) đạt 100%; tỷ lệ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới 100%; tỷ lệ đô thị hóa 25%; tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung 99%, trong đó: Phát triển mới 230 km, công suất tăng thêm 24.100 m3/ngày.đêm; năng lực đáp ứng tăng thêm 7.630 hộ.

Để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra các giải pháp chủ yếu về: Tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện chương trình; Nâng cao hiệu quả, tăng tính khả thi của các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; Tăng cường huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Tập trung cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hoàn thiện, đổi mới cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật;

Nguyễn Nguyên

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết