Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
20
5019606

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Vĩnh Long phát triển mới 1.701 doanh nghiệp

17/02/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Theo nội dung Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Trong giai đoạn 2016-2020, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện; các cơ chế, chính sách được lập mới, điều chỉnh đã hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong giai đoạn này tập trung vào công tác đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện quy chế phối hợp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế chồng chéo, tăng tính minh bạch và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Số doanh nghiệp thành lập mới không ngừng tăng với quy mô ngày càng lớn. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Vĩnh Long phát triển mới 1.701 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 11.680 tỷ đồng, bình quân quy mô vốn trên doanh nghiệp khoảng 6,87 tỷ đồng/doanh nghiệp. Lũy kế đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 2.911 doanh nghiệp đang hoạt động trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia, tổng vốn đăng ký 25.052 tỷ đồng. Số DN thành lập mới chủ yếu trên các lĩnh vực: bán buôn bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất (35,6%), DN trên lĩnh vực chế biến, chế tạo và lĩnh vực xây dựng có tỷ trọng tương đương nhau (17,6%); DN thành lập trên các lĩnh vực còn lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ, trong đó lĩnh vực nông nghiệp chỉ khoảng 2,5%.

Tuy nhiên, do năng lực cạnh tranh yếu, đồng thời tỉnh đẩy mạnh thực hiện hậu kiểm nên trong giai đoạn 2016 đến nay đã có 495 doanh nghiệp giải thể; trong đó có 241 DN giải thể tự nguyện và 255 DN giải thể thu hồi.

Nguyễn Nguyên (Nguồn QĐ 159/QĐ-UBND)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết