Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
31
5256593

Công khai số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công quý I năm 2022 (đến ngày 31/3/2022)

21/04/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Link Công khai số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công quý I năm 2022 (đến ngày 31/3/2022)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết