Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
22
5256577

Đến năm 2025, thành lập, từng bước xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 50% đối với 06 cụm công nghiệp

25/03/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI về phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025, ngày 02/3/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 384/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện với mục tiêu cụ thể:

Đối với Khu công nghiệp:

- Phát huy hiệu quả sử dụng đất đối với khu công nghiệp Hòa Phú, Bình Minh, trong đó tập trung thu hút đầu tư lấp đầy 100% diện tích.

- Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng 03 khu công nghiệp theo quy hoạch đã thu hút được nhà đầu tư: KCN Đông Bình: đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào lấp đầy 50% diện tích đất công nghiệp. KCN Bình Tân, KCN An Định: Hoàn thành thủ tục xin chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với Dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN Bình Tân và An Định; Thực hiện đạt 50% tiến độ xây dựng cơ bản và mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy đạt khoảng 25% diện tích đất công nghiệp.

- Nghiên cứu, khảo sát vị trí, đưa các khu công nghiệp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tiến hành mời gọi đầu tư các KCN: KCN Hòa Phú mở rộng (giai đoạn 3), diện tích 157 ha; KCN Tân An Thạnh, diện tích 500 ha; KCN Phước An, diện tích 200 ha (ngã ba Cái Nhum); KCN Trung Thành Tây, diện tích 300 ha; KCN Đình Khao, diện tích 400 ha; KCN phức hợp, cảng, Logistic Mỹ Hòa, diện tích 300 ha.

Đối với Cụm công nghiệp: Thành lập, từng bước xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 50% đối với 06 cụm công nghiệp: Song Phú; Phú An (huyện Tam Bình); Tân Quới; Tân Bình (huyện Bình Tân); Mỹ Lợi (huyện Trà Ôn) và Cụm công nghiệp thành phố Vĩnh Long.

Để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra các giải pháp chủ yếu về: Tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện chương trình; quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp; cải cách hành chính; thu hút đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp; giải pháp về đất đai; giải pháp hỗ trợ, khuyến khích đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; nguồn vốn; giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Nguyễn Nguyên

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết