Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
43
5256562

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

25/03/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ra ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 17/02/2022 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) thông qua việc áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp. Cụ thể:

  1. a) Phấn đấu đến năm 2025: trên địa bàn tỉnh có 20% doanh nghiệp SMEs được cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 15% doanh nghiệp SMEs được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp; 15% doanh nghiệp SMEs trên địa bàn tỉnh ứng dụng các hình thức thương mại điện tử; 15% doanh nghiệp SMEs có website để quảng bá thương hiệu, sản phẩm.
  2. b) Phấn đấu đến năm 2030: trên địa bàn tỉnh có 40% doanh nghiệp SMEs được cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 30% doanh nghiệp SMEs được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp; 30% doanh nghiệp SMEs trên địa bàn tỉnh ứng dụng các hình thức thương mại điện tử; 30% doanh nghiệp SMEs có website để quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đưa ra 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số doanh nghiệp; triển khai các khóa tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; tổ chức hội thảo, hội nghị và phối hợp với các bộ, ban ngành, địa phương và các hiệp hội, các bên có liên quan để triển khai; hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số.

Hình thức hỗ trợ cho doanh nghiệp như: Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng, ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, để hỗ trợ chuyển đổi số; hỗ trợ phát triển website thương mại điện tử cho doanh nghiệp (bao gồm: website, hosting, tên miền…): hỗ trợ doanh nghiệp 50% tổng kinh phí, tối đa không quá 5.000.000 đồng/doanh nghiệp, hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp; hỗ trợ ứng dụng chữ ký số trong doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký mới chữ ký số, hỗ trợ doanh nghiệp 50% tổng kinh phí, tối đa không quá 1.000.000 đồng/doanh nghiệp, hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, tham gia các sàn thương mại điện tử, kết nối, liên kết với các sàn giao dịch kết nối cung - cầu theo từng ngành/lĩnh vực, kê khai bảo hiểm xã hội, khai báo thuế điện tử, hóa đơn điện tử….; hỗ trợ cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp; quản lý thông tin, kết quả hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, tuyên truyền các mô hình thành công điển hình, giới thiệu các kinh nghiệm thực tiễn, đăng ký hỗ trợ trực tuyến.

UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên để hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

Lê Hiệp (07/KH-UBND)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết