Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
7
9191637

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

21/04/2022 01:31 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 21/4/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

Theo đó các ứng dụng được triển khai gồm:

- Ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước

- Ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp

- Ứng dụng CNTT hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Kèm Quyết định ban hành kế hoạch)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết