Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
21
7630693

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

21/04/2022 01:31 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 21/4/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

Theo đó các ứng dụng được triển khai gồm:

- Ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước

- Ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp

- Ứng dụng CNTT hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Kèm Quyết định ban hành kế hoạch)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết