Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
14
7631125

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long công nhận và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

21/04/2022 08:33 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 20/4/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 775/QĐ-UBND Về việc công nhận và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

           Công nhận và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long”.
           Tổ chức chủ trì: Viện Quản trị Quốc tế.
           Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tân.
           Xếp loại: Đạt.
           Đơn vị có trách nhiệm chính ứng dụng kết quả: Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.
          Đơn vị phối hợp ứng dụng kết quả: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long; các sở ngành có liên quan và các doanh nghiệp trong tỉnh.

(Kèm Quyết định)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết