Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
26
8164606

Thông báo tuyển viên chức năm 2022

17/05/2022 08:07 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Thực hiện công văn số 474/SNV-TCCCVC ngày 06/5/2022 của Sở Nội vụ Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Sở Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 với các vị trí việc làm sau:

1. Vị trí Nghiệp vụ tổng hợp - TT Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp: 01 chuyên viên

2. Vị trí Tư vấn phát triển công nghiệp - TT Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp: 01 chuyên viên

3. Vị trí Nghiệp vụ - TT Xúc tiến thương mại: 02 chuyên viên

Chi tiết

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết