Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
18
8164632

Chi bộ Ban Quản lý Chợ Vĩnh Long: Đại hội đảng viên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2024

14/05/2022 07:23 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐU, ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2024. Chiều ngày 13/5/2022, Chi bộ Ban Quản lý Chợ Vĩnh Long tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2024. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Kien phat biet.jpg
                   (Đ/c Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Công thương phát biểu chỉ đạo)

​Báo cáo công tác Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2022 trình bày tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phối hợp với Lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ được Sở Công thương giao đảm bảo đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn có ý thức đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ và góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.

Chi bộ luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng; quán triệt các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên; tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thông qua các kỳ sinh hoạt cùng với việc phổ biến quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng uỷ Sở Công thương về xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và các Nghị quyết của Đảng uỷ Khối các cơ và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long về nâng cao chất lượng chi bộ; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng uỷ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Công thương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng.

Tại Đại hội, Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2019- 2022 đã trình bài báo cáo kiểm điểm, qua đó cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục như: Công tác triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đôi lúc còn bị đọng về thời gian, do nhiều công việc của đơn vị phải tập trung giải quyết cùng một lúc, nên việc triển khai còn đưa vào chương trình họp lệ Chi bộ hàng tháng. Về công tác sơ tổng kết, các mặt công tác của Chi bộ đôi lúc tổ chức chưa kịp thời. Từng thành viên của chi ủy luôn thể hiện được phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Nhưng trong lãnh đạo Chi bộ có lúc chi ủy cũng chưa nắm chặt chẽ diễn biến tư tưởng của đảng viên đối với việc quản lý và nắm bắt hoạt động của đảng viên. Nên trong nhiệm kỳ qua đã có 03 đồng chí đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật với hình thức “Khiển trách”; Chi ủy lãnh đạo đơn vị thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, tuy nhiên còn 02 chỉ tiêu chưa đạt đó là quản lý khai thác nguồn thu năm 2021 không đạt (do dịch bệnh Covid-19) và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (do có đảng viên bị xử lý kỷ luật)

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Ban quản lý Chợ Vĩnh Long tiếp tục phát huy những mặt tích cực mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tập thể chi bộ đã biểu quyết thống nhất phấn đấu thực hiện 8 chỉ tiêu chủ yếu như sau: 100% Đảng viên và viên chức tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% Đảng viên thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Chi bộ phát triển 02 đảng viên mới trong nhiệm kỳ; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; Các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh hàng năm; Phấn đấu hàng năm tập thể và 100% viên chức đạt Lao Động Tiên tiến trở lên; Phấn đấu doanh thu đạt 100% theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; Hàng năm đơn vị được công nhận cơ quan văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Trung Kiên đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ ban Quản lý Chợ Vĩnh Long, đồng thời, khẳng định Chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển nhất định, trong đó luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành 6/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019- 2022 đề ra.

DH bieu quyet.jpg
                                                     (Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu)

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Trung Kiên yêu cầu Ban Chi ủy cần bổ sung thêm các ý kiến phát biểu tại Đại hội vào báo cáo để làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của đảng viên trong Chi bộ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao cũng như sự phối hợp của cấp ủy cùng với lãnh đạo Ban quản lý Chợ Vĩnh Long trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Trung Kiên đề nghị Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2024 được bầu trong Đại hội này tiếp tục phát huy truyền thống của Ban Quản lý Chợ Vĩnh Long, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng các đảng viên, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như các mặt công tác khác của Chi bộ đề ra, nhất là sớm triển khai thành lập các tổ chức công đoàn, tổ chức đảng trong tiểu thương, xem đây là nguồn lực, cầu nối để triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án quy hoạch, bố trí, sắp xếp ngành hàng tại Chợ Vĩnh Long và Đề án xây dựng và phát triển Chợ Vĩnh Long theo hướng văn minh thương mại trong thời gian tới.

Bo phieu bau.jpg
                                                     (Đảng viên bỏ phiếu bầu cử)

Đại hội đã thông uy trình và thống nhất biểu quyết công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội, cấp ủy triệu tập đại hội đã chuẩn bị và được Đảng ủy Sở Công thương thống nhất nhân sự cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2022-2024; thống nhất việc chuẩn bị nhân sự bí thư, phó bí thư của chi ủy khóa trước để đảng viên biết và lựa chọn.

BCH moi.jpg
                                     (Ban chấp hành chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt đại hội)

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 5 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025, gồm: Ngô Lý Tuyết Anh, Võ Thanh Min, Nguyễn Thành Nguyên, Lê Thanh Thống, Nguyễn Đỗ Hoàng Anh Thy. Đồng chí Lê Thanh Thống tiếp tục đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024.

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết