Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
291
90822168

Cập nhật cấp độ dịch của tỉnh Vĩnh Long đến ngày 19/11/2021

19/11/2021 08:11 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 19/11/2021, Sở Y tế Vĩnh Long thông báo cấp độ dịch của tỉnh Vĩnh Long theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế đến ngày 19/11/2021, cụ thể như sau:

Cap do 1.png
Cap do 2.png
Cap do 3.png
Cap do 4.png
Cap do 5.png

Hình ảnh liên kết