Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
9
6244358

Vĩnh Long triển khai Đề án Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh

19/03/2021 04:44 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 08/3/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành kế hoạch số 15/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 – 2025.

an toan giao thong.jpg
Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiêṃ khi tham gia giao thông cho người tham gia giao thông; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các chủ thể tham gia giao thông, những người làm nhiệm vụ quản lý, xây dựng, duy tu các công trình hạ tầng giao thông, các hộ dân sinh sống hai bên các tuyến đường, những người quản lý, điều hành giao thông, đặc biệt là những người trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải.

Kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là 100% xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia; 100% xây dựng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia; phấn đấu 80% các hệ thống thông tin cơ sở cấp huyện, cấp xã tổ chức biên tập lại nội dung thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp với địa phương để đăng, phát qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường và các hình thức khác;

100% học sinh, sinh viên các bậc học được giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; 100% đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô được tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung, bám sát chủ đề về An toàn giao thông theo từng năm. - Tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa và tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia; Tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông để hình thành văn hóa tham gia giao thông, nhất là đối với giao thông đường bộ; cách ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên; đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; giới thiệu các mô hình, bài học kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các nước trên thế giới;  Biểu dương những hành động đẹp, những tấm gương tiêu biểu trong công tác bảo đảm an toàn giao thông; xây dựng và thực hiện văn hoá giao thông;…

Về hình thức, cần đầy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền trên môi trường điện tử, viễn thông, trên báo đài; đồng thời lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh có hình thức triển khai phù hợp tại cơ quan, đơn vị các hoạt động tuyên truyền Quyết định số 1317/QĐ-TTg, ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan; Đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; tuyên truyền tổ chức thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

Sở Thông tin và Truyền thông cần chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, hệ thống truyền thanh cơ sở tổ chức thông tin tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia; Đổi mới cách thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực. - Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức các hoạt động truyền thông, thông tin tuyên truyền phù hợp./.

NGỌC HÂN

Hình ảnh liên kết