Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
69
96623019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DI DỜI TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH LONG

06/07/2022 04:41 GMT+7
In bài Gửi bài viết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DI DỜI TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Vĩnh
Long về việc chuyển trụ sở làm việc các Sở, Ngành tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
về Khu hành chính tỉnh,
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long thông báo thay đổi địa điểm
làm việc kể từ ngày 11/7/2022 theo địa chỉ cụ thể như sau:
1. Sở Thông tin và Truyền thông chuyển đến làm việc tại địa chỉ: số 88F,
đường Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
(Tầng 14).
2. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông chuyển đến làm việc tại
địa chỉ: số 88F, đường Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long,
tỉnh Vĩnh Long (Tầng 13).
3. Hội Tin học tỉnh Vĩnh Long chuyển đến làm việc tại địa chỉ: số 88F,
đường Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
(Tầng 14).
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long thông báo đến quý cơ quan,
đơn vị, tổ chức và cá nhân được biết để thuận tiện liên hệ trong công việc.

Hình ảnh liên kết