Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
82
96621978

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Vĩnh Long đến ngày 03/12/2021

04/12/2021 11:14 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 03/12/2021, Sở Y tế Vĩnh Long thông báo cấp độ dịch của tỉnh Vĩnh Long theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế đến ngày 03/12/2021 như sau:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

Hình ảnh liên kết