Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
32
6350451

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu phối hợp, hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng i-Speed

13/04/2021 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông và VNNIC đã khai trương ứng dụng i-Speed trên thiết bị di động để đo lường chất lượng trải nghiệm thực tế của người dùng (Quality of Experience – QoE).

Theo đó, i-Speed là ứng dụng thuần Việt, dành cho người sử dụng Internet Việt Nam có thể đo kiểm, chấm điểm chất lượng dịch vụ Internet thông qua trải nghiệm thực tế tại các địa bàn trên cả nước. Ứng dụng i-Speed đồng thời là công cụ giúp cho cơ quan quản lý có thể tạo lập cơ sở dữ liệu về chất lượng dịch vụ Internet phục vụ quản lý, thống kê, cũng như thúc đẩy cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao thứ hạng của Việt Nam về viễn thông. Đối với mỗi địa bàn tỉnh/thành phố, khi số lượng mẫu đủ lớn để phân tích, kết quả đo kiểm hàng tháng sẽ được công bố trên website https://speedtest.vn hoặc https://i-speed.vn cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng để người sử dụng Internet tham khảo, lựa chọn dịch vụ phù hợp.

Để ứng dụng thuần Việt i-Speed hoạt động đạt hiệu quả cao, phản ánh chính xác trải nghiệm của người dùng, trở thành sản phẩm hữu ích của người dùng Internet Việt Nam, đủ sức thay thế cho các sản phẩm nước ngoài, Cục Viễn thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phổ biến đến toàn bộ cán bộ, nhân viên của đơn vị cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng i-Speed. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá và lan tỏa đến người dân địa phương để tham gia trải nghiệm ứng dụng i-Speed; nâng cao số lượng mẫu đo kiểm trên địa bàn đảm bảo kết quả đo kiểm, thống kê phản ánh chính xác thực tế chất lượng dịch vụ Internet trên địa bàn. 

Cục Viễn thông tin tưởng rằng với sự đồng hành của các Sở Thông tin và Truyền thông, trong thời gian tới ứng dụng i-Speed sẽ hoạt động hiệu quả, phản ánh trung thực trải nghiệm của người dùng tại các địa phương, trở thành sản phẩm hữu ích của người dùng Internet Việt Nam; đồng thời giúp các địa phương nâng cao chất lượng Internet, góp phần bảo vệ lợi ích của người sử dụng.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng i-Speed

image001.png

TRÂM NHI

Hình ảnh liên kết