Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh bên trái
Ứng dụng truy xuất nguồn gốc
Tra cứu văn bản
Thông tin truy cập
Tổng truy cập
13674556

Tuyên truyền Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

09/05/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 26/4/2022, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn số 473/SNN&PTNT-VP V/v tuyên truyền Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó:

 Nhằm tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống của công nhân lao động, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của công chức, viên chức, người lao động nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để công chức, viên chức, người lao động an tâm công tác.

2. Thường xuyên nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động không tham gia các tệ nạn xã hội và các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

3. Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tuyên truyền, nhắc nhở các nhà thầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân tại các công trình xây dựng do đơn vị quản lý.

Chi tiết Công văn số 473/SNN&PTNT-VP

Đức Huy (tổng hợp)

Văn Bản Mới
Câu chuyện truyền thanh
Video clip ngành