Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
17
738261

Tổ chức kiểm tra hoạt động 11 cơ sở hỏa táng tại các chùa Phật giáo Nam Tông

03/11/2021 07:56 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Thực hiện theo Kế hoạch số 44/KH-TTr, ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long. Từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 10 năm 2021. Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh tiến hành kiểm tra thực hiện công tác quản lý, vận hành 11 cơ sở hỏa táng tại 11 chùa Phật giáo nam tông Khmer.