Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
7
738612

Tổ chức lễ Sen Đôn Ta năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer

29/09/2021 09:03 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 24 tháng 9 năm 202, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành văn bản số 5688/UBND- VX về tổ chức lễ Sen Đôn Ta năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer

du.5.png

Hình ảnh minh họa

Lễ Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021 sẽ diễn ra trong 03 ngày 05, 06 và 07/10/2021. Để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh đón lễ Sen Đôn Ta theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đặc biệt là đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn trong giai đoạn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nêu trên thực hiện tốt các công việc sau đây:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm. Phát huy tính tự lực, tự cường vươn lên vượt khó thoát nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình. Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer; luôn có ý thức đề cao cảnh giác để chống lại luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn

kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức thăm viếng chùa, sư sãi, các gia đình chính sách người dân tộc Khmer tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sen Đôn Ta.

Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc Khmer được nghỉ lễ 03 ngày, kể từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021. Đối với các doanh nghiệp, tùy theo kế hoạch và tình hình thực tế của đơn vị mà chủ động sắp xếp, bố trí cho người lao động dân tộc Khmer được nghỉ lễ Sen Đôn Ta sao cho phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và chính sách đặc thù của đồng bào dân tộc Khmer vùng Đồng

bằng sông Cửu Long.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID- 19, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, với quyết tâm đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường mới, UBND các huyện Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc Khmer thực hiện các nghi lễ tôn giáo, lễ cúng gọn nhẹ trong nội bộ gia đình, không tập trung đông người; tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 2438/QĐ-UBND, ngày 15/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các hướng dẫn cụ thể của các cơ quan ban, ngành tỉnh.

Lực lượng công an, quân sự có kế hoạch bảo vệ tốt an ninh, trật tự xã hội dịp lễ Sen Đôn Ta; đồng thời kết hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở phát động phong trào giữ gìn ấp, khóm an toàn; ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội làm mất trật tự trong khu dân cư trước, trong và sau lễ của đồng bào dân tộc Khmer.

Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức lễ Sen Đôn Ta năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương và các văn bản chỉ đạo chung của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc tỉnh chậm nhất ngày 10/10/2021 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

                                

                                                                                                        Bô Ra

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết