Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
11
738607

Công nhận các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

11/06/2021 10:15 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

beauty_20210516185930.jpg

Ảnh minh họa

Theo quyết định trên cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bao dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long có 05 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã thuộc khu vực I gồm 03 xã  Đông Bình, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh; xã Loan Mỹ huyện Tam Bình; xã khu vực III gồm xã Tân Mỹ, xã Trà Côn thuộc huyện Trà Ôn; trên địa bàn tỉnh không có xã thuộc khu vực II.

 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, để tiếp tục triển khai thực hiện các  chủ trương, chính sách có liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và để tập trung ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, xã khó khăn vùng  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển, thu nhập và mức sống của người dân giữa các vùng, miền trong cả nước.

                                                                                           Bô Ra

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết