Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
4
1046721

Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025

10/05/2022 01:29 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 26/4/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025

16014786_22.03-TT15_22-03-22.jpg

ảnh minh họa

- Đối tượng áp dụng

  1. Khách hàng vay vốn theo quy định tại Nghị định này bao gồm:
  2. a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ, thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định tại Nghị định này.
  3. b) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định tại Nghị định này.
  4. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia tổ chức thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định này.
  5. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay theo quy định tại Nghị định này.

- Theo đó bao gồm cho vay hỗ trợ đất ở; cho vay hỗ trợ nhà ở; cho vay hỗ trợ đất sản xuất chuyển đổi nghề và cho vay đầu tư hồ trợ phát triển vùng dược liệu quý

- Tùy mục đích vay mà lãi xuất và thời hạn cho vay khác nhau

- Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Mỹ Hồng

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết