Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
3
1046722

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua cấp tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2021

06/05/2022 09:55 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 19/4/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành QUYẾT ĐỊNH 770/QĐ-UBND Về việc tặng Cờ thi đua cấp tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2021

Theo đó Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh cho 49 tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2021. Trong đó Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long được tặng Cờ thi đua cấp tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2021, tiền thưởng kèm theo là 11.920.000 đồng/tập thể được chi từ Quỹ khen thưởng của tỉnh. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Mỹ Hồng

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết