Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
13
958505

Tọa đàm “Công tác tuyên truyền dân tộc, tôn giáo - Thực trạng và giải pháp”

21/01/2022 03:15 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Sáng 12/01/2022, Ban Tuyên giáo trung ương phối hợp với tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức tọa đàm thực trạng công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo những năm qua và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Tham dự tọa đàm có ông Đặng Văn Chính, ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Vĩnh Long, bà Đinh Thị Mai, Vụ trưởng vụ tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Văn Săn, Phó Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy – Trủ trì. Tham dự Toạ đàm có đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố; xã có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Long.

20220112_082444.jpg

Ảnh minh họa

Các đại biểu tham dự Toạ đàm đã trình bày tham luận về nhiều vấn đề liên quan đến công tác thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo và các chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; vai trò của cấp ủy đảng trong chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo tại địa phương; một số điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay; một số kết quả chủ yếu về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2015-2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn các huyện, thành phố; công tác phát huy vai trò người có uy tín dân tộc, tôn giáo tham gia xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo hiện nay...


Cùng với đó, đại biểu cũng được thông tin những nội dung liên quan đến công tác tuyên tuyền trong thời gian đến; sự quan tâm hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Tăng cường định hướng và đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân tộc, tôn giáo; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với đặc điểm vùng, theo yêu cầu của tình hình mới (sử dụng, vận dụng các mạng xã hội facebook...). Tăng cường vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; chú trọng đầu tư phát triển KT-XH và thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào có đạo, người dân tộc thiểu số; lồng ghép nội dung, nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc với các chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương...

                                                                                                 NVL(BDT)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết