Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
28
804311

Đề án cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025

15/10/2021 09:08 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 phê duyệt Đề án cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. Tổng nguồn vốn thực hiện Đề án trong 05 năm, giai đoạn 2021-2025 khoảng 400 tỷ đồng.

du.1.jpg

Ảnh minh họa

Trong đó, đối tượng được vay vốn giải quyết việc làm gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; Người lao động; Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật là cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật; Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số là cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số; Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số là cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

Đề án có quy định về điều kiện vay vốn: Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định; Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; Có bảo đảm tiền vay. Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật Việc làm này được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

Mức vay được quy định cụ thể đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Lãi suất vay vốn và lãi suất nợ quá hạn, có quy định cụ thể đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; người lao động, lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn theo quy định.

Nhằm góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị và nâng cao tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ phát huy nguồn lực và tiềm năng trí tuệ của người lao động, người dân, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thu hút thêm lao động mới hoặc hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ cho hộ gia đình.

                                                                Bô Ra

 

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết